Parkering

Angående parkering for foresatte som leverer/henter i tidsrommet kl.08:00-14:00

Angående parkering

  • Alle foreldre som leverer/henter i tidsrommet kl.08:00-14:00 må parkere på snuplassen (plassen nedenfor skole/barnehage)
  • Henter dere etter kl.14:00 kan dere benytte den vanlige parkeringsplassen vår
  • Nå som skole, SFO og barnehage er i gang igjen, og vi alle begynner klokka 08:00 er det mye trafikk rundt skolen og hallen, og farlige situasjoner kan oppstå

Kjør varsomt, vis hensyn - vi har ingen barn å miste!

Til toppen