Informasjon om bemanning av kontoret på Hvarnes skole

Kontoret er bemannet på mandager og onsdager

Mandag:

Fra kl.09:00 - 14:30

Mobil: 982 31 613

Onsdag:

Fra kl.08:15 - 13:15

Mobil: 982 31 613

Skolen oppfordrer til å bruke Vismamelding til skolen, kontaktlærere og SFO

Til toppen