Overgang barnehage til skole

Innhold

Hvarnes skole ønsker å være en foregangsskole når det gjelder myk overgang fra barnehage til skole. Vi ønsker å gi barna ved Hvarnes barnehage en veldig myk overgang til skolen.

4 "skoledager"

Vi inviterer neste års førsteklassinger til 4 «skoledager» sammen med 1.klasse.

Plan for disse dagene:

  • En skoletime i klasserommet sammen med 1.klasse
  • Matpause, hvor vi spiser medbrakt matpakke. Det er ekstra stas mat fra matboksen disse dagene.
  • Storefri

Besøksdag

I tillegg til disse dagene er det en besøksdag på skolen for alle, hvor de får treffe kontaktlæreren sin. Denne dagen er alltid lagt til torsdag første uken i juni, så sant ikke offentlige helligdager faller på denne dagen. Barn som har søkt plass på SFO, vil få muligheten til å være der noen timer. Barn som ikke skal begynne på skolen vil bli fulgt tilbake til barnehagen eller bli med foresatte hjem.

Informasjon til foreldre

Foreldremøte for dere som får barn i 1.klasse vil bli avholdt på besøksdagen. Her vil vi avklarer forventninger og spørsmål omkring det å være foreldre til et skolebarn. Her skal det også velges foreldrerepresentant.

Telefonsamtalen

En av foreldrene vil motta en telefon fra kontaktlæreren uken før skolestart. Dette er en veldig kort samtale, men viktig for barnets oppstart på skolen og videre samarbeid.
Våre tanker omkring overgangen fra barnehage til skole;

Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, oppdragelse, lek og læring. Barn vil møte både likhetstrekk og ulikheter mellom institusjonene. Barnehagen og skolen har et felles ansvar for at barn kan møte ulikhetene med nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger. Det legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole.

Til toppen