Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Anders Hellenes Bårnes
Caroline Hellenes
Christine Vibe Langerud
Elin Hofstedt Berg
Herborg Bårnes Teamleder
Ida Wiig
Inger Solum Styrvold Rektor
Kaja Aspheim Olsen
Mari Marie Skåtan
Marita Stordalen Fjellvik Assistent (sfo/skole)
Miriam Madeleine Valsø
Øyvind Skilbred Adjunkt (med tilleggsutdanning)
Theoline Holt Carlsen
Torild Sønsthagen
Til toppen