Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Elisabeth Henriksen Moe Ansatte
Ellen Jane Langerud Ansatte
Embla Aspheim Andresen Elevrådet
Inger Solum Styrvold Rektor/sekretær
Irene Liberg Lofstad Leder SU
Kaja Aspheim Olsen FAU
Luna Victoria Utklev Elevrådet
Nina Helen Nesjeøy Aasen FAU
Susanne Hynne Wirgenes Leder FAU
Susanne Ovidia Ødegård Ansatte
Til toppen