Skolemiljøutvalg

Hva er SMU?

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet

Møteinnkallinger

Møtereferat

SMU medlemmer

Caroline Hellenes
Christine Vibe Langerud
Ida Wiig
Inger Solum Styrvold
Kaja Aspheim Olsen
Marita Stordalen Fjellvik
Miriam Madeleine Valsø
Øyvind Skilbred
Til toppen