Fakta om skolen

Innhold

Vi er en nærmiljøskole for tettstedet Hvarnes som ligger helt nord i Larvik kommune. Her er det yrende liv med lek, læring, glede og fellesskap.

Vår visjon

 • Alle kan og har lyst til å lære.
 • Alle er aktive og tar ansvar.
Bgtop1557994113

Våre kjerneverdier

RESPEKT - ANSVAR - SAMARBEID

Foreldre og ansatte ved Hvarnes skole og SFO bestemt våre kjerneverdier ved å avgi sin stemme. Disse tre kjerneverdiene vil vi alltid ha i fokus i vårt daglige arbeid.

RESPEKT - Vise hensyn til andre, og dine omgivelser.
ANSVAR - Stå for egne handlinger uten å skylde på andre og bidra positivt i dine omgivelser.
SAMARBEID - Arbeide sammen med ande for å fullføre en oppgave eller et spill.

Våre regler

Alle elever og ansatte ved Hvarnes skole og SFO var for noen år siden med på å bestemme hvordan vi ville ha det på skolen og på SFO i Hvarnes.

Ved Hvarnes skole:

 • Er vi greie mot hverandre
 • Snakker vi pent til hverandre, og om hverandre
 • Jobber vi sammen og individuelt for å oppnå læring og trivsel
 • Møter vi forberedt
 • Tar vi imot beskjeder og holder

Ved Hvarnes SFO:

 • Er vi greie mot hverandre
 • Snakker vi pent til hverandre, og om hverandre
 • Er det ro ved matbordet
 • Møter vi positive
 • Leker vi sammen
Til toppen