Fadderordning

Innhold

De eldste elevene hjelper de minste.

Hensikten med fadderordningen

Skape en trygg skolehverdag for de minste elevene + utvikle gode sosiale ferdigheter hos de eldste elevene.

Ordningen vil forebygge konflikter på skolebuss, i skolegården før skolestart og i friminuttene.

Til toppen