Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Elisabeth Henriksen Moe Pedagog
Ellen Jane Langerud Andre ansatte
Embla Aspheim Andresen Elevrådet leder
Inger Solum Styrvold Sekretær
Irene Liberg Lofstad Leder og foresatt SFO
Kaja Aspheim Olsen Foresatt
Luna Victoria Utklev Elevrådet nestleder
Nina Helen Nesjeøy Aasen Nestleder og foresatt
Susanne Hynne Wirgenes FAU leder
Susanne Ovidia Ødegård Pedagog
Til toppen