Samarbeidsutvalget (SU)

Hva er SU?

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen

Møteinnkallinger

Møtereferat

SU medlemmer

Christine Vibe Langerud Foresatt leder av FAU
Emilie Moe Trydal Elevrådsrepr.Nestleder
Ingar Viker Utklev Foresatt og SU leder
Inger Solum Styrvold Sekretær
Marita Stordalen Fjellvik Andre ansatte
Mette Bye Utklev Foresatt
Michelle Skjønsholt Wirgenes Foresatt
Oliver Tørseth Elevrådsrepr.Leder
Øyvind Skilbred Pedagog
Susanne Ovidia Ødegård Pedagog
Til toppen