Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Camilla Brandsdal Johnson Foreldrerepresentant 1.klasse
Christine Vibe Langerud Foreldrerepresentant 3.kl.
Ida Wiig Foreldrerepresentant 4.klasse
Mette Bye Utklev Foreldrerepresentant 6.kl.
Ole Andre Bårnes Foreldrerepresentant 7.klasse
Runa Marie Grimholt Foreldrerepresentant 2.klasse
Tonje Carina Holt Foreldrerepresentant 5.klasse
Til toppen