Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Ellen Helen Gerhardsen Foreldrerepresentant 5.klasse
Irene Liberg Lofstad Foreldrerepresentant 4.klasse og sekretær
Kaja Aspheim Olsen Foreldrerepresentant 7.klasse
Kirsten Schreiner Vara foreldrerepresentant 1.og 2.klasse
Linda Helena Skogheim Vara foreldrerepresentant 3.og 4.klasse
Nina Helen Nesjeøy Aasen Foreldrerepresentant 3.klasse og kasserer
Ståle Hellenes Foreldrerepresentant 2.klasse
Susanne Hynne Wirgenes Foreldrerepresentant 1.klasse og leder
Tonje Carina Holt Vara foreldrerepresentant 5.6.og 7.klasse
Vivi Moe Foreldrerepresentant 6.klasse
Til toppen