Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Anette Bu Lofstad Foreldrerepresentant 1.klasse
Cathrin Louisa Utklev Varaforeldrerepresentant 5.-7.klasse
Ellen Marie W. Skåtan Varaforeldrerepresentant 2.-4.klasse
Ida Wiig Foreldrerepresentant 5.klasse
Ingar Viker Utklev Vareforeldrerepresentant 5.-7.klasse
Marici Schreiner Povoa Skjåvik Foreldrerepresentant 2.klasse
Miriam Madeleine Valsø Foreldrerepresentant 3.klasse
Ole Andre Bårnes Foreldrerepresentant 6.klasse
Runa Marie Grimholt Varaforeldrerepresentant 1.klasse
Tonje Carina Holt Foreldrerepresentant 4.klasse
Til toppen