Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Atle Bu Lofstad Foreldrerepresentant 3.kl.
Christine Vibe Langerud Foreldrerepresentant 4.kl.
Ingar Viker Utklev Foreldrerepresentant 2.kl.
Jørn Andre Lofstad Foreldrerepresentant 1.kl.
Kristine Bang Wierød Vararepresentant 2.kl.
Magnus Bredesen Grimsland Vararepresentant 1.kl.
Michelle Skjønsholt Wirgenes Foreldrerepresentant 5.kl.
Miriam Madeleine Valsø Vararepresentant 5.-7.kl
Runa Marie Grimholt Vararepresentant 3.-4.kl
Stian Andresen Foreldrerepresentant 6.kl
Til toppen