Foreldresamarbeid

Hva er FAU?

FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Møteinnkallinger

Møtereferat

FAU medlemmer

Anette Bu Lofstad Varaforeldrerepresentant 7.klasse
Caroline Hellenes Foreldrerepresentant 5.klasse
Christine Vibe Langerud Foreldrerepresentant 1.klasse
Elin Hofstedt Berg Foreldrerepresentant 6.klasse
Helle Johnsen Øyen Varaforeldrerepresentant 5.klasse
Ida Wiig Foreldrerepresentant 4.klasse
Ingrid Margrethe Falch-Jakobsen Varaforeldrerepresentant 6.klasse
Kaja Aspheim Olsen Foreldrerepresentant 3.klasse
Miriam Madeleine Valsø Foreldrerepresentant 2.klasse
Tonje Carina Holt Varaforeldrerepresentant 1.- 4.klasse
Til toppen