Informasjon om nasjonale prøver for 5.klasse

Skolen vil i perioden 31.08.20 - 25.09.20 (uke 36-39) gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk

Gjennomføring:

Periode: 31.08 - 25.09 (uke -39)

Elevene får inntil 90 min.til å bruke på prøvene i lesing og regning, mens på engelsk kan elevene bruke 60 min.

Alle prøvene vil bli gjennomført elektronisk

 

Hva er nasjonale prøver?

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk.

Informasjon fra prøvene skal danne grunnlag for undervisning og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet.

Prøvene har både lette og vanskelige oppgaver.

Prøvene er obligatoriske og en rettighet for alle elever, og det kan kun innvilges fritak for prøvene i helt spesielle tilfeller, og da etter søknad fra foreldre.

Elever som er syke på prøvedagen skal gjennomføre prøven når de er tilbake igjen på skolen.

 

Hvordan skal nasjonale prøver brukes?

  • Lærerne skal bruke resultatene for å følge opp elevene sine og i arbeidet med underveisundervisning og tilpasset opplæring.
  • Kommuner og skoler skal bruke resultatene som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen.
  • Forskere kan søke om å få utlevert resultat fra nasjonale prøver til bruk i forskning.

Prøvene og resultatene gir informasjon om enkeltelever, grupper, trinn og skoler, som lærer og skoleeier trenger for å utvikle skolen videre.

Resultatene fra de nasjonale prøvene gir et begrenset bilde av elevens ferdigheter og kompetanse. 

Resultatene må derfor alltid sees i sammenheng med annen relevant informasjon en har om kommunen, skolen og eleven.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Til toppen