Velkommen til Åpen skole mandag 4.april kl.17:30-19:00

Velkommen til Åpen skole mandag 4.april. Det vil bli et innslag i hvert klasserom. Innslagene starter kl.17:30, 18:0 og 18:30. Vi repeterer samme opplegg tre ganger, slik at dere kan få med dere alt. FAU skal ha loddsalg og kafé, og pengene fra kafeen går til elevkassa. Ytterligere informasjon i vedlegget.

 Velkommen til Åpen skole!

Til toppen